Välkommen till Total Entreprenad i Motala AB

Bolaget, som är ett renodlat mark- och anläggningsföretag startade 2019 och vi är idag ett starkt team av kompetenta och engagerade medarbetare och samarbetspartners. Vi bedriver vår verksamhet i två grenar. I närområdet, Östgötaregionen med lokalkontor i Linköping och Motala, är vårt fokus mark- och anläggningsprojekt. Vår andra gren är vind och solkraftsanläggningar med byggnation av vindkraftverk/parker och solpanelsparker, med hela landet som arbetsfält.

Vår kombination av djupt verksamhetskunnande, hög kvalitet genom alla led i anläggningsprocessen och miljöriktighet, skapar värde för våra kunder och är vår väg mot ett hållbart samhällsbyggande. 


Image

Om Total Entreprenad i Motala AB

Läs mer

Hör gärna av dig till oss!

Kontakta oss

Det självklara valet
inom Mark och Anläggningsarbeten
med hela landet som arbetsfält.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom  mark- och anläggningsprojekt samt för arbete med vind och solkraftsanläggningar med byggnation av vindkraftverk/parker och solpanelsparker. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vind och solkraftsanläggningar

Läs mer

Anläggningsservice

Läs mer

Industrianläggningar

Läs mer

Hus och Bostadsanläggning

Läs mer

Samhällsbyggnadsanläggning

Läs mer

Infrastrukturanläggningar

Läs mer

Vägsamfälligheter

Läs mer

Saneringsentreprenader

Läs mer